Sandefjord på slipp

Sandefjord slippes hvert år for vedlikehold og inspeksjon. Vi tar henne opp på Mannes (Karmøy), en god slipp med svært trivelige og hjelpsomme folk. Kjempeservice!

Sandefjord goes on slip every year for maintenance and inspection. This year we were a bit late, usually we do this in may, but we managed to get her ready for our vacation. We sail Sandefjord to Mannes (Karmøy) which we think is a very good place to take her up. Very helpful people and good service all the way!

På vei mot slippen. Som bildet viser, holder vi på å pusse/ lakke opp igjen dekket. Blir bra når vi har fått tatt hele :-)

Sailing towards the slip. As picture show, we are working with the deck. She will be "looking good" when it is done :-)

Slippen klar og Sande siger inn mot den

The slip is ready, and Sande is slowly coming.

Nesten på plass

Almost there

På vei opp.

...and up she comes.

På slipp

On slip

En kamerat av Ingvald, Roy, var med å jobba. Takk for god hjelp :-)

Ingvalds friend, Roy, gave us a helping hand. Thank you :-)

Sande fra en litt uvanlig vinkel. Nedenfra under kjølen.

An interessting and unusual view of Sande from down below the keel.

Sååå fin hun er nå, nymalt og stelt :-)

She is sooo nice :-)

På sjøen igjen. Fredag, 8, juli reiser vi på tur. Vi går sørover dette året.

Out in the water again, and ready to sail. Friday, 8.th of July, we start our vacation, going south this year.