Beregnet avgang mot Haugesund: onsdag 09.09.09

(English text and pictures below)

Da er Sandefjord kommet til Haugesund og vi har, sammen med tidligere eiere og andre gode venner av Sandefjord, hatt en flott tur. Tusen takk for god hjelp, lærdom og erfaringsoverføring underveis! Først og fremst til Alan, Christian og Silje som ble med helt til Tananger, og samtidig også til Arild og Frode som ble med på deler av turen.

 Vi fikk både finvær og litt mer ruskevær på turen og kan godt si at skøyta i høyeste grad svarer til de forventningene vi har hatt til henne. Fra det vi har sett hittil må vi bare slutte oss til alt det positive som er blitt skrevet om Colin Archers redningsskøyter og mener dette er like aktuelt i dag som for 100 år siden. Sandefjord tar sjøene som en drøm og lager en svært behagelig reise for sine passasjerer!

Da vi kom onsdags formiddag og skulle starte på turen, lå hun klar å ventet på oss. Like ved henne lå også RS 1 "Colin Archer" og det var et flott syn å se disse to skøytene sammen.

Sandefjord klar for avreise

Tiden gikk fort den dagen da vi hadde litt diverse vi skulle gjøre før avgang.  Klokken 14:30 var imidlertid mat for turen handlet, lånt flåte hentet og annet forefallende på plass. Det eneste vi kunne ønsket mer av, var enda mer tid til hyggelig prating på kaien med avskjedskomiteen, men stunden var nå kommet for å sette kursen mot Haugesund.

Vi lot fortøyningene gå og til en høylydt salutthilsen fra "Colin Archer" stevnet vi utover fjorden. Første etappe var planlagt til Horten der vi skulle overnatte og hente Frode neste morgen. Denne delen av reisen gikk i strålende sol og flott vær, men lite vind. Vi var tre stk på turen mot Horten: Alan, Ingvald og jeg (Lena).

Turen mot Horten gikk greit, Alan var godt kjent på kysten og vi hadde det svært koselig. Gjestehavna i Horten var fint tillaget og første dag ble avsluttet med svært god pizza (og service) hos pizzarestauranten i havna.

Neste dag satte vi kursen mot Larvik, der vi skulle hente Christian, Silje og Arild. Vi la til ved Skottebrygga og tok oss litt tid til et kort besøk på Tollerodden. Her gikk vi med andektighet rundt å kikket og prøvde forestille oss hvordan det var da den gamle mesteren var i aktivitet.

Så snart de tre vi skulle hente var kommet ombord satte vi ut på nytt, denne gang for å ta et lengre strekk. Vi var nå seks voksne personer ombord pluss Christians datter Silje på åtte år. Silje var svært god å ha ombord da det stort sett var hun som satte i gang maskinen når den skulle startes. Dette hadde hun full kontroll på! Vi ser også frem til våren da vi regner med at hun kommer en tur for blant annet å vise oss hvordan toppseilet skal settes. Hun var en skikkelig "sjømann" og seilerjente som imponerte oss med hele tiden å ha en smilende og fornøyd fremtreden selv om "han Rasmus" morsket seg til litt nå og da. 

Som jeg nevnte, så var vi nå klar for å ta et lengre strekk og vi seilte fra Larvik til Farsund kun med et lite stopp innom Mandal for å slippe av Frode. Vi gikk også innaskjærs fra Kristiansand til Mandal, både for å nyte den vakre leia og for å få litt roligere sjø før passering av Lindesnes. Deretter gikk vi godt ut for "neset" og ikke overraskende var det både sjø, vind og rotihop her. Selvfølgelig blåste Nordvesten og ga oss vind midt i mot, så vi krysset oppover både for motor og seil. "Sandefjord" begynte virkelig å like seg nå og klang muntert med skipsklokken innimellom når sjøene gav henne anledning til det.

Vi kom inn til Farsund og fikk en rolig natt der. Her fikk vi også besøk ombord av en gammel sjømann som hadde noen gode historier på lur. En av mannskapet på redningskøyta i Farsund var også bortom og fikk en titt på sine tidligere kollegers arbeidsplass. Hyggelig!

Neste morgen gikk Arild i land og vi reiste videre så tidlig som klokken 06:15. Dette for å utnytte en litt roligere periode fra vinden. Nordvesten tok seg kjapt opp igjen og etter å ha rundet Lista og passert Sira var vi godt fornøyde med å komme i ly i Rekefjord.

En møter så mye hyggelige folk når en reiser rundt i båt. I Rekefjord er det ikke noen butikker og vi måtte ha mer mat. Christian bestilte drosje og han og Silje reiste for å handle. Et kvarter etter de var dratt, kom en hyggelig mann bortom. Han skulle på butikken og spurte om vi trengte skyss. Selv om vi hadde ordnet oss her, så satt vi pris på tilbudet:-)

Mens Christian og Silje handlet, benyttet vi andre tiden til å rydde, vaske, spyle dekk, fyre i ovn osv. Vi hadde luksusmåltider da de kom tilbake. Siden vi var i Rekefjord, ble det båder reker og krabbe og enda litt senere var det taco på menyen. Jeg tror ikke en kan en ha det noe særlig bedre enn å sitte i ei seilskøyte i rolig havn etter litt ruskevær og nyte god mat og hyggelig samvær!

Neste morgen, søndag, var vi spent på hvordan været utviklet seg. Vi hadde hørt litt motstridende værmeldinger og var spent på om det ble Egersund eller Tananger som ble neste havn. Igjen frisket nordvesten seg og kavet opp sjøen, men vi gikk for Tananger.  Alan, Silje og Christian skulle ta flyet hjem fra Sola om kvelden, så det var litt spenning en stund om de ville rekke det. Da vi rundet Jærens Rev var det godt med både vind og sjø, men "Sandefjord" lot seg ikke påvirke så mye av dette og fikk oss vel i havn tidsnok til både å fortøye og å rekke flyet.

Litt rart var det når Alan, Christian og Silje reiste hjem og det bare var oss to ombord. Vi hadde hatt så god hjelp fra disse erfarne seilerene som kjenner "Sandefjord" så godt. Mye fikk vi lært fra dem om skøyta og å seile den, og det var betryggende å ha dem der når det ruska seg til. Takk for god hjelp og skikkelig hyggelig samvær!

Meningen var å reise rett videre til Haugesund for å gå på jobb neste morgen, men takket være forståelsefulle arbeidsgivere fikk vi en dag til med fri. I stedet for å komme til Haugesund langt utpå natt til mandag, kunne vi nå heller fyre i ovnen, spise god mat og tenke litt over alt som hadde foregått. Det gjorde godt, og neste morgen var vi klar for Haugesund.

Siste etappe foregikk i strålende sol, lite vind og sjø. Vi hadde en flott tur og la til kai i Haugesund kl 15:30. Her ble skøyta øyeblikkelig full av familie, venner og bekjente som ville ha en liten titt på "Sandefjord". Hun fikk, med rette, mange lovord og ble beundret slik det sømmer seg en ærverdig gammel redningsskøyte. Litt kjekt kan det hende "Sandefjord" synes det var å også få besøk av en dame på sin egen alder. Min (Lena) mormor kom ombord og hun er hele 2 år eldre enn skøyta. Ikke verst!

Dessverre så hadde jeg sluppet opp for batteri på både mobil og kamera så jeg fikk ikke tatt bilder etter Rekefjord.

Utpå kvelden gikk vi fra gjestehavna i Haugesund og fortøyde "Sandefjord" på det som nå skal være hennes faste plass fremover i Smedasundet. Vi ser med glede og spenning fremover mot turer med henne, pussing og stell og ellers alt annet som skaper gode minner.

 

 English:

Sandefjord has reached her new homeport Haugesund, and we, along with former owners and other good friends of Sandefjord, did have a great journey. Thanks for the good help, knowledge and transfer of experience during the voyage! First and foremost, to Alan, Christian and Silje who sailed with us all the way to Tananger, but also to Arild and Frode who sailed parts of the journey.

The weather was both nice and not so nice and Sandefjord did show us her excellent way of behavior in the sea. From what we've seen so far we just have to join all the positive comments we have heard about Colin Archers rescue vessels and believe this is just as relevant today as it was 100 years ago. Sandefjord takes the waves like a dream and makes the journey to a very pleasant experience for her passengers!

When we arrived Oslo Wednesday morning , “Sandefjord” was waiting for us, ready to start her journey to Haugesund.. Just beside her was the first rescue vessel RS 1 "Colin Archer" and it was  great to see theese two beauties together. We had something to arrange before we could leave but at the time 14:30, we was ready to go.

Then we set sail and to a loud salute from "Colin Archer", “Sandefjord” was on her way. In the beginning of the voyage, we were three people sailing her,  Alan, Ingvald and Lena. We planned to stop in Horten and sleep over.  Next morning Frode arrived for joining us for a part of the voyage. The weather was now  bright sunshine and nice, but not windy. 

The journey towards Horten went smoothly, Alan was well known on the coast and we had a very good time. The guestharbour in Horten was very nice and the first day was completed with very tasty pizza (and good service) at the pizza restaurant in the harbor.

The next day we set course for Larvik, where Christian, Silje and Arild came onboard. We sailed in to Skottebrygga  and  had a short visit to Tollerodden, Colin Archers  homeplace. Here we went around and tried to imagine how it was back in the old days when Colin Archer and his shipyard still was in activity.

As soon as Christian, Silje and Arild arrived  we set out again. Now we planned to sail during the night and put many nautical miles behind us. We were now six grown persons on board plus Christian's daughter Silje who is eight years old. Silje was very helpful and she was the one who started the engine when we needed to use this. Here she had full control! We look forward to the spring when Silje is coming back to Haugesund to show us how to set the top-sail. She was a real  sailor girl who impressed us with an always happy smile on her face even when the sea became a bit rough.

As I mentioned, we were now about to sail a longer stretch, and we sailed from Larvik to Farsund only with a small stop in Mandal because Frode had to go back home. We also chose the inner route with sheltered waters from Kristiansand to Mandal, both to enjoy the beautiful route and to get  calm sea before crossing  the Lindesnes.  After this, we went far out and not surprisingly, it was both current ,  a bit rough sea and wind “straight in the nose” outside Lindesnes . Now "Sandefjord" really started to enjoy the voyage and she was happily ringing with her ship's bell when the waves gave her the opportunity to do so.

We came to Farsund and had a quiet night there. Here we also got a visit on board of an old sailor who had some good stories to tell. One of the crew of the modern Norwegian rescue vessel in Farsund did also visit us and had a look at his former colleagues' working place. Nice!

Next morning Arild had to go back to work and we started early at hour 06:15. The wind from North West picked up again instantly, and after rounding Lista  and Sira, which are known as “bad places” along the Norwegian coast,  we were happy to come into the sheltered water in Rekefjord.  

The next  morning, Sunday, we were excited to see how the weather developed. We had heard some conflicting weather reports and was curious about whether it was Egersund or Tananger which was going to be the next port. Again the north-west was blowing up , but we went for Tananger. Alan, Silje and Christian had to take the plane home from Tananger, so for a little while we was not sure if they could reach the plane. When we crossed the  Jærens Rev there was a lot of wind and waves, but this didn`t affect "Sandefjord" much and she got us safe into the harbor just in time for Alan, Silje and Christian to take the plane home.

It was a bit strange when Alan, Christian and Silje went home and suddenly it was just the two of us (Ingvald and Lena) left on board. We did have great help from these experienced sailors who were so familiar to "Sandefjord" and knew her so well.

We spent the night over in Tananger and the last leg took place in bright sunshine, little wind and no sea. We had a great trip and arrived Haugesund, at 15:30. “Sandefjord” was  immediate full of family, friends and others who would have a look at "Sandefjord".  She was highly admired as a grand old lady like her deserves.  A little fun might 'Sandefjord "think it was to even get a visit from a lady in her own age. My (Lenas) grandmother came on board and she is of the age two years more than “Sandefjord”. Not bad!

(Unfortunately my camera and cell phone  run out of power so I did not take pictures after Rekefjord.)

Later in the evening, we sailed from the guest harbor in Haugesund to the place where "Sandefjord" is going to stay from now on. We are looking foreward with pleasure and excitement towards sailing with “Sandefjord”, take care of her and  everything else that creates good memories.

Sandefjord klar til avreise. 

Sandefjord and Colin Archer in Oslo

Tidligere eier, Gunn, med gode venner. Fra venstre: Knut, Vibeke, Gunn, Trine og den flotte hunden Trixie.

Gunn with friends before "Sandefjord" started the voyage with new owners to her new home port. From the left side: Knut, Vibeke, Gunn, Trine and also the dog Trixie

Ingvald sjekker kartet

Alan og Ingvald studerer den nye kartplotteren.

Sandefjord til kai i Horten. 

Sandefjord in Horten

Frode, Alan og Ingvald.

"Sandefjord" i godt selskap ved Skottebrygga i Larvik.

Sandefjord in Larvik (Colin Archers homeplace) with another old vessel.

Den gamle slippen på Tollerodden.

This is where Colin Archer built many of the vessels

Colin Archer

Frode og Arild

Lena, Christian

Rolig på vei gjennom Ny-Hellesund

Vakkert :-)

Stille i sundet, vakre gamle hus.

Beautiful old houses in Ny-Hellesund

Vi nyter det gode liv.

The good life :-)

I Mandal med skandalisert storseil.

Sandefjord in Mandal

Alan og "Sandefjord"

Alan and "Sandefjord"

God stemning ombord

Having a good time

..og "Sandefjord" klang med klokken og frydet seg over tilværelsen.

Silje, smilende og blid som alltid.

Silje, Christians daughter.

Sjøsprøyt