Erling Brunborg beskrev turen med å få Sandefjord hjem til Norge for ukebladet Vi Menn. Det har nylig lykkes meg å få gode kopier av disse artiklene. Det er 4 artikler som var fordelt på fire etterfølgende uker i bladet.

Takk til Christopher Hoelfeldt-Lund og Henning Person som begge har bidratt her.

Det er en fornøyelse å lese hvordan Brunborg beskriver turen, både der han sitter på flyet over Atlanteren og lar tankene drive bakover mot eventyrlige reiser han tidligere har opplevd, samtidig som spenningen han føler for dette nye eventyret  med "Sandefjord" kommer tydelig frem.

(For å unngå for mye klipp og lim som lett gir vanskeligere lesning, så har jeg tatt meg den frihet å skrive enkelte deler av artiklene over på en enkelt side i stedet for mange små avsnitt på diverse sider rundt om i bladet. De sidene som inneholder bilder, blir kopiert i sin helhet som de er.)

Trykk på linkene ovenfor for å lese artiklene.