"Sandefjords" begynnelse og tiden i Redningsselskapet.

"Sandefjords" beginning and her time as a rescue craft.

På redningsselskapets generalmøte i 1912, ble det besluttet at det skulle bygges en ny redningsskøyte som skulle avløse RS 2 "Langesund". 

Enkefru Thrine Grønn i Sandefjord var den som skjenket de nødvendige midlene som måtte til for at den nye skøyten skulle kunne se dagens lys.  Hun satte som betingelse ved den generøse gaven til redningsselskapet, at skøyten skulle få navnet "Sandefjord" samt at den skulle ha sitt krysningsområde utenfor Langesund.

At the general meeting in the Norwegian Rescue Company in 1912, they took a decision to build a new rescue craft, which was ment to replace the RS 2 "Langesund".

Mrs. Thrine Grønn in Sandefjord was the one who gave the necessary funds which was needed for having a new rescue craft. As requirements for the generous gift to the Rescue Company she wanted the new vessel to be named "Sandefjord" and she also wanted the vessel to be stationed in the southern parts of Norway.

 

                                                                          "Sandefjord" og "Risør"  i 1913. (Risør forliste samme år)


Tar med en beretning fra fører Fritz Nilsen ombord i Sandefjord. Sandefjord var ute i samme storm/orkan som Risør da den forliste og en tankehyllest sendes både de som omkom ombord i Risør den gangen, samt alle de andre som stod på i slikt vær for å kunne berge andre. 

 

 

Lite kunne fru Trine Grønn vite om hvilke eventyrlige og dramatiske reiser denne prektige skøyten skulle komme til å få i fremtiden. Hun ble først og fremst bygget for å redde liv på sjøen og utførte sitt arbeid hos Redningsselskapet slik hun var ment for.  Etter tiden i Redningsselskapet har hun fortsatt å vise sin styrke og sjarm i de forskjelligste havner rundt om i hele verden og under alle, både tenkelige og utenkelige, værforhold som en kan komme ut for på de store hav.

Historien starter i 1913, da "Sandefjord" blir sjøsatt. Hun ble bygget av Jens Olsen hos Risør Båtbyggeri etter Colin Archers tegninger og kostet ferdig utrustet kr 11 698, 18.  

Mrs Thrine Grønn could never guessed how many fantastic and dramatic voyages this beautiful little rescue craft was going to have in her future. "Sandefjord" was primarily built to save lifes at sea, and she performed her duty at the Norwegian Rescue Company exactly the way she was ment to do. After her time as a rescue craft, she has continued to show her strength and charm in the most different ports around the whole world and she has also been into all kind of weather conditions while she has crossed the big oceans.

As mentioned, the history of "Sandefjord" starts in the year 1913, when she was launched. She was built by Jens Olsen at Risør Båtbyggeri after Colin Archer drawings of a rescue vessel and the price for "Sandefjord" fully equipped was about 2074,44 USD

 

 

 

  

                          Fotografi tatt i Lofoten 1926, av Anders Beer Wilse (1865 - 1949)                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandefjord i Lofoten, 1926.

Fotograf: Anders Beer Wilse (1865 - 1949)

 

                                                                                       

                                                                      Sandefjord tidlig i sin karriere.